ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУЗЕЯ
img
"Карагандинский областной историко-краеведческий музей"
Караганда, Ерубаева 38 +7 (7212) 56–58–89 +7 (7212) 56–42–34

Часы работы

Ежедневно 09:00–18:00
12.04.2021

Здание, (ныне института Болашак), в котором размещался в 1941-1944 гг. эвакогоспиталь №3970/71

1941-1944 жж. №3970/71 эвакогоспиталі (қазіргі Болашақ институты)   орналасқан ғимарат

 

Ескерткіш түрі: қала  құрылысы және архитектура

Ерубаев 16 көш. үш қабатты ескі мұғалімдер институтының ғимараты, онда 1941-1944 жж. №3970/71 эвакогоспиталі орналасқан, Ұлы Отан соғысымен байланысты ескерткіш болып табылады.

1941 жылы тамызда аталған ғимаратты шұғыл түрде 300 орындық госпитальдың ашылуына қайта жабдықтау жүргізілді. Алғашындағы белгісі №3970. Госпитальды басшылыққа алған ҚазКСР еңбек сіңірген дәрігері, Қарағанды қ. құрметті азаматы П.М. Поспелов.

Тәжірибелі дәрігерлер: консультант-хирург Г.Н.Алалыкин, хирургтер А.В.Тимофеич және тағы басқалар жұмыс істеді.

№3970/71 эвакогоспиталі Қарағандыда 1941 ж. тамыздан 1944 ж. қазанға дейін жұмыс жасады. 1944 ж. 2 қазанда ол жұмысын тоқтатып, әрі қарай темір жол вагондарына тиеліп, Кеңес Армиясының шабул шебінің майдандарына жақын өзінің жаңа орны Ялта қаласына жөнелтілді.

 

 

Здание, (ныне института Болашак), в котором размещался в

1941-1944 гг. эвакогоспиталь №3970/71

 

Тип памятника: градостроительство и архитектура

Трехэтажное здание бывшего учительского института по ул. Ерубаева 16, в котором в 1941-1944гг. размещался эвакогоспиталь №3970/71, является памятником, связанным с Великой Отечественной войной.

В августе 1941г спешно проводилось переоборудование указанного здания для открытия госпиталя на 300 мест. Сначала значившегося под №3970. Возглавил госпиталь заслуженный врач КазССР, почетный гражданин г. Караганды П.М. Поспелов.

Работали опотные врачи: консультант-хирург Г.Н. Алалыкин, хирурги А.В. Тимофеич.

Эвакогоспиталь №3970/71 работал в Караганде с августа 1941г по октябрь 1944г. 2 октября 1944г он был раз оборудован, погружен в железно-дорожные вагоны и направился к своему  новому место назначению в г. Ялту в при фронтовые районы наступающей Советской Армии.

Государственные символы
Послание президента
Внешние ссылки