ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУЗЕЯ
img
"Карагандинский областной историко-краеведческий музей"
Караганда, Ерубаева 38 +7 (7212) 56–58–89 +7 (7212) 56–42–34

Часы работы

Ежедневно 09:00–18:00
12.04.2021

Жилой дом

Тұрғын үй

 

Ескерткіш түрі: қалақұрылысы және архитектура

Костенко 12 көш. орналасқан 24 пәтерлі тұрғын үй 1932 жылы салынған және Жаңа қала территориясындағы алғашқы тұрғын қабатты ғимараты болып табылады. Ғимарат кірпішті, 3-қабатты.

Жаңа қала территориясындағы алғашқы кезеңіндегі тұрғын қабатты ғимараты, сонымен қатар ХХ ғасырдың 30-40 жылдарындағы сәулет үлгісі болып табылады.

Тұрғын үй 30-40 жылдардың әлеуметтік-мәдени маңызды тұрғын ғимараты және объектілерінің сипатында, жалған дәстүрлі стильде салынды. Ғимараттың кесілген карнизы, және басқа элементтерімен безендірілген оюлы маңдайшасы бар.

 

Жилой дом

 

Тип памятника: градостроительство и архитектура

24-квартирный жилой дом по улице Костенко, 12 построен в 1932 году и является первым жилым этажным зданием на территории Нового города. Здание кирпичное, 3-этажное.

Является вехой в истории города как первое этажное жилое здание на территории Нового города, а также образцом архитектуры 30-40-х годов ХХ века.

Жилой дом построен в псевдоклассическом стиле, характерном для жилых зданий и объектов социально-культурного назначения 30-40-х годов. Здание имеет резной карниз, украшено декоративными наличниками и другими элементами.

 

Государственные символы
Послание президента
Внешние ссылки