ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУЗЕЯ
img
"Карагандинский областной историко-краеведческий музей"
Караганда, Ерубаева 38 +7 (7212) 56–58–89 +7 (7212) 56–42–34

Часы работы

Ежедневно 09:00–18:00
12.04.2021

Здание областной музыкальной школы

Облыстық музыка мектебінің ғимараты

 

Ескерткіш түрі: қалақұрылысы және архитектура

Бұл Қарағандыдағы алғашқы музыкалық мектебінің ғимараты, онда музыкалық білім алуға барлық жағдайлар жасалған. Мектепте өте жақсы акустикасы бар 220 орындық зал бар, ғимарат кірпішті, сырланған.

1948 жылы салынған. Архитекторы И.И. Бреннера.

 

Здание областной музыкальной школы

 

Тип памятника: градостроительство и архитектура

Это первое в Караганде здание музыкальной школы, в котором созданы все условия для музыкального образования. В школе имеется зал на 220 мест, имеющий очень хорошую акустику, здание кирпичное, оштукатуренное.

Построено 1948 году. Архитектор И.И. Бреннера.

 

 

Государственные символы
Послание президента
Внешние ссылки