ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУЗЕЯ
img
"Карагандинский областной историко-краеведческий музей"
Караганда, Ерубаева 38 +7 (7212) 56–58–89 +7 (7212) 56–42–34

Часы работы

Ежедневно 09:00–18:00
12.04.2021

Здание хирургического корпуса  городской больницы, в котором  в 1941-1942 гг. размещался эвакогоспиталь №3972

1941-1942жж. №3972 эвакогоспиталі орналасқан қалалық емхананың хирургиялық корпусы ғимараты

 

Ескерткіш түрі: қала  құрылысы және архитектура

Сәкен 13 көшесінде орналасқан Қарағанды қаласының екі қабатты алғашқы қалалық клиникалық аурухана ғимараты, онда 1941-1942 жылдары үш хирургиялық бөлімшелерінде №3972 эвакогоспиталі шоғырланды, ол Ұлы Отан соғысымен байланысқан ескерткіш болып табылады.

Бұл емдеу мекемесі мықты медициналық кадрлармен жиынтықталған, қажет ауруханалық құралдармен жабдықталған. Бір уақытта мұнда емделуде 300-ге дейінгі әскери жарақаттанғандар шоғырланған. Госпиталь басшысы болып Э.Г.Штерн, емдеу бөлімі бойынша басшының орынбасары және жетекші хирургы болып В.С.Барановская және комиссар болып Қарағанды қаласының алғашқы құрылысшы-коммунистері қатарынан Ф.М.Архипов тағайындалды.

Алғашқы қалалық клиникалық аурухананың ғимараты 1937 жылы салынды.

 

 

Здание хирургического корпуса  городской больницы, в котором  в 1941-1942 гг. размещался эвакогоспиталь №3972

 

Тип памятника: градостроительство и архитектура

Двухэтажное здание первой городской клинической больницы г.Караганды по ул. Сакена, 13, в котором в 1941-1942гг. в трех хирургических отделениях размещался эвакогоспиталь №3972, является памятником, связанным с Великой Отечественной войной.

Это лечебное учреждение было укомплектовано лучшими медицинскими кадрами, хорошо оснащено необходимым больничным оборудованием. Единовременно здесь на излечении находилось до 300 военнораненных. Начальником госпиталя был назначен Э.Г.Штерн, зам.начальника по лечебной части и главным хирургом – В.С. Барановская и комиссаром Ф.М.Архипов – из числа коммунистов – первостроителей г.Караганды (ныне покойный).

Здание первой городской клинической больницы построено в 1937 году.

Государственные символы
Послание президента
Внешние ссылки